Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Spisová služba ÚV ČR"
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2021 13:38:28
Předmět Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci připravované veřejné zakázky s názvem "Spisová služba ÚV ČR"

Vážený účastníku předběžné tržní konzultace,

Česká republika – Úřad vlády České republiky vyzývá potenciální dodavatele a odborníky k účasti na předběžné tržní konzultaci, konané elektronicky písemnou formou dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem získání a ověření již existujících informací relevantních pro (upřesnění) stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle 16 odst. 6 ZZVZ, přípravu a správné nastavení zadávacích podmínek, informování potenciálních dodavatelů o záměru a požadavcích na zadání veřejné zakázky a ověření připravenosti, popř. schopnosti potenciálních dodavatelů plnit předmět veřejné zakázky.

Lhůta pro reakci (odpověď) účastníků předběžné tržní konzultace končí dne 14.07.2021 v 10:00 hodin.


Přílohy
- Výzva_PTK_Spisová služba_epč.pdf (2.23 MB)
- Priloha 1 Minimalni technicke pozadavky.docx (99.31 KB)
- Priloha 2 Administrativni formular ucastnika.docx (20.46 KB)