Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 1 a 2
Odesílatel Lenka Dudová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2020 18:22:27
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 7

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 7


Přílohy
- Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 7_EPČ.pdf (2.62 MB)
- Příloha B1_Kalkulace nabídkové ceny ve znění vysvětlení ZD č. 7.xlsx (21.78 KB)
- Příloha B2_Kalkulace nabídkové ceny ve znění vysvětlení ZD č. 7.xlsx (158.28 KB)