Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR na roky 2021 a 2022
Odesílatel František Fíla, Ph.D.
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2020 14:53:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

vizte Příloha


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č.1 EPČ.docx.pdf (576.55 KB)