Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektronický systém spisové služby pro Úřad vlády České republiky
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.02.2023 13:19:35
Předmět Souhrnné vysvětlení ZD č. 4, 5 a 6

viz příloha


Přílohy
- Souhrnné vysvětlení ZD č. 4, 5 a 6_fin_EP.pdf (367.89 KB)