Veřejná zakázka: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 3 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 717
Systémové číslo VZ: P17V00000122
Evidenční číslo zadavatele: 24599/2017-OPK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-026054
Datum zahájení: 30.07.2018
Nabídku podat do: 18.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 3 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek poskytovatele vytvořit finální komplexní návrh udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí a v souvislosti s ním vytvořit:
- Analýzu současných a dostupných vzdělávacích programů pro krajské a místní protidrogové koordinátory, včetně závěrečné zprávy z analýzy těchto vzdělávacích programů,
- První verzi návrhu systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí,
- Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory, včetně následného ověření vzdělávacího programu.

Společně s výše uvedeným je předmětem veřejné zakázky také vytvoření návrhu obsahu e learningu a návrhu žádosti na akreditaci vzdělávacího programu pro krajské a místní protidrogové koordinátory u MPSV a MV ČR a další související činnosti.

Podrobná specifikace předmětu části 3 veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy a v jeho příloze č. 1, které jsou přílohou G zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků