Veřejná zakázka: Průběžný audit projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 675
Systémové číslo VZ: P17V00000080
Evidenční číslo zadavatele: 7215/2017-ASZ
Datum zahájení: 12.07.2017
Nabídku podat do: 27.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Průběžný audit projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení 5 průběžných nezávislých externích auditů projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 1 závěrečného auditu téhož projektu, a to včetně vypracování zpráv auditora o auditech pro zvláštní účely podle standardu ISAE 3000, která obsahuje ověření jiných skutečností než samotné účetní závěrky, a v souladu se směrnicí 84/253/EHS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 933 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz.
Listinné podání nabídky není přípustné.

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky