Veřejná zakázka: Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních strategických dokumentů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 596
Systémové číslo VZ: P17V00000001
Evidenční číslo zadavatele: čj. 21478/2016-OPK
Datum zahájení: 24.02.2017
Nabídku podat do: 14.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních strategických dokumentů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je komplexní analýza mezinárodních smluv, právních předpisů a strategických dokumentů, které mají přímý či nepřímý dopad na sledovanou oblast, kterou je protidrogová politika včetně poskytování adiktologických služeb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 537 190 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  118 01 Praha 1 - Malá Strana
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz a musí být podepsány elektronickým podpisem. Listinné podání nabídky není přípustné.

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky