Veřejná zakázka: Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1396
Systémové číslo: P23V00000004
Evidenční číslo zadavatele: 42120/2022-UVCR
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-006831
Datum zahájení: 23.11.2022
Nabídku podat do: 30.11.2022 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2022
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je získání dat z databázové platformy Web of Science nutných pro realizaci hodnocení výzkumných organizací v roce 2021 dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schválené vládou a zpracované Radou dle § 35 odst. 2 písm. c) zákona o podpoře výzkumu a vývoje (dále jen „Metodika“).
Bez těchto přístupů by nebylo možné plnění všech úkolů uložených Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“), která je dle § 35 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“), odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvod použití jednacího řízení:
  Jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"). V souladu s § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ předmět veřejné zakázky podléhá z podstaty věci ochraně práv duševního vlastnictví jeho vlastníků. Práva duševního vlastnictví k elektronickým informačním zdrojům jsou na poli vědy vlastněna výhradně jejich vydavateli.
  Vybraný dodavatel je jediným vlastníkem požadované databáze. Požadované údaje žádný jiný subjekt nevlastní ani nedodává a na trhu tak neexistuje žádný substitut předmětného plnění, což zadavatele opravňuje rovněž k použití postupu dle § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ.
  Zadavatel je povinen respektovat práva duševního vlastnictví dodavatele a současně v daném případě neexistuje hospodářská soutěž, neboť platforma Web of Science je s ohledem na svoji povahu a s ohledem na zajištění účelu plnění nenahraditelná a vlastněná pouze konkrétním subjektem.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 220 614 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vlada.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky