Veřejná zakázka: Část 1 - Svoz a likvidace komunálního odpadu

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1385
Jedná se o část veřejné zakázky: Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Svoz a likvidace komunálního odpadu

Stručný popis předmětu:
využití nebo likvidace odpadu uvedeného ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Katalog odpadů), a to
a) směsný (neseparovaný) komunální odpad (N, katalogové číslo 200 301),
b) plasty (U, katalogové číslo 150 102),
c) papír (P, katalogové číslo 150 101),
d) sklo (S, katalogové číslo 150 107),
e) nápojové kartony (K, katalogové číslo 150 105) a
f) gastro odpad (G, katalogové číslo 200 108);

včetně poskytnutí sběrných nádob na uvedené druhy odpadu.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Hlavní město Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky