Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace k VZ "Zajištění softwarové části akreditačního systému pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1089
Systémové číslo: P20V00000138
Evidenční číslo zadavatele: 28253/2020-UVCR (OKE)
Datum zahájení: 21.10.2020
Nabídku podat do: 05.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace k VZ "Zajištění softwarové části akreditačního systému pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění akreditačního sytému pro předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022 (dále jen „CZ PRES 2022“) ze strany Úřadu vlády jakožto centrálního koordinátora pro zajištění příprav a výkonu předsednictví, ve smyslu usnesení vlády č. 729 ze 14. října 2019, k zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 a střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro roky 2021 – 2023.
Účelem veřejné zakázky je zajistit akreditační systém, prostřednictvím kterého se budou akreditovat účastníci jednotlivých jednání pro akce konané na území ČR během CZ PRES 2022. Nad rámec toho by akreditační systém měl umožnit zadávat služby související s organizačním a logistickým zajištěním zasedání (tj. např. logistika přepravy delegátů pomocí oficiálních konvojů, zajištění cateringu, ubytování delegátů, přehled doprovodného programu zasedání, přehled požadavků na technické vybavení konferenčních prostor). U vybraných akcí budou data ze systému také využívána bezpečnostními složkami ČR za účelem prověřování osob.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a předběžné tržní konzultace je uvedena ve výzvě k účasti na předběžné tržní konzultaci.

Předběžná tržní konzultace formou osobního jednání bude zahájena dne 05.11.2020 v 10:00 hod. Předpokládaná délka trvání předběžné tržní konzultace jsou 2 hodiny. Místo konání předběžné tržní konzultace bude na adrese Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4; Praha 1. Sraz účastníků před budovou v 9:50 hod.

V případě, že v době konání předběžné tržní konzultace budou v České republice platit vládní opatření týkající se shromažďování osob k zamezení šíření onemocnění Covid 19 nebo budou taková omezení platná u zadavatele, uskuteční se předběžná tržní konzultace formou videokonference. Videokonference se mohou účastnit pouze registrovaní dodavatelé, kterým bude zaslán link pro přihlášení do videokonferenční místnosti. Registraci do videokonference je nutné provést do 05.11.2020 do 10:00 hod. Předběžná tržní konzultace formou videokonference se uskuteční dne 05.11.2020 do 13:00 hod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad vlády České republiky
 • IČO: 00006599
 • Poštovní adresa:
  nábřeží Edvarda Beneše 128/4
  11800 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Přihlášky do předběžné tržní konzultace je možno podat prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK nebo e-mailem: verejnezakazky@vlada.cz.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy