Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SBĚR, KONTROLA A VLOŽENÍ DAT STUDIE UŽÍVÁNÍ DROG V POPULACI VĚZŇŮ PŘED A PO NÁSTUPU DO VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012 19.10.2012 16:00
Analýza vládního (legislativního) helpdesku a vytvoření aplikace pro vládní (legislativní) helpdesk včetně implementace a vytvoření znalostní databáze
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 14.05.2012 12:00
Modernizace ODok (včetně předimplementační analýzy)
nadlimitní Zadáno 23.12.2011 06.02.2012 12:00
Webová aplikace pro příjem žádostí o poskytnutí dotace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2011 01.12.2011 00:00
Provádění pravidelných kontrol a revizí zařízení technické ochrany včetně servisních prací
nadlimitní Zadáno 10.10.2011 06.02.2012 12:00
Provádění servisu výtahů v objektech ÚV ČR
nadlimitní Zadáno 03.10.2011 09.11.2011 00:00
Monitoring tisku a médií
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2011 01.07.2011 00:00
Pravidelná aktualizace modulů právního systému ASPI
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2010 02.11.2010 00:01
Pořízení maintenance k antivirovému produktu Symantec Endpoint Protection
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2009 15.12.2009 14:00
„Dodávka stravenek“
nadlimitní Zadáno 19.08.2009 08.03.2010 00:00
Technický servis síťových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2006 25.01.2006 00:01
Podpora programového vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2005 28.02.2005 00:01
Využívání zpravodajských servisů a databází ČTK
nadlimitní Zadáno 29.12.2004 29.12.2004 00:00
Dodávky vody (vodné a stočné)
podlimitní Zadáno 23.02.2004 23.02.2004 00:00
Dodávky tepla
podlimitní Zadáno 30.08.2000 30.08.2000 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  9 10 11 12 13