Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Podpora licencí HCL na rok 2022
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2021 15:11:55
Předmět Výzva k podání nabídky včetně příloh

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.