Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU XII
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2021 11:51:32
Předmět Výzva k podání nabídky včetně příloh

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky a prokázaní kvalifikace pro veřejnou zakázku Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU XII.