Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 1 - Multifunkční barevné tiskárny A3
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2021 14:23:41
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

vizte přílohu


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2_multifunkční barevné tiskárny A3_EPČ.pdf (574.90 KB)