Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Čtečky čárových kódů
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2021 21:23:22
Předmět Výzva k podání nabídky

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Výzva_čtečky čárových kódů_epč.pdf (736.03 KB)