Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 1 - Multifunkční barevné tiskárny A3
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2021 15:49:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

vizte přílohu


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_EPČ.pdf (570.34 KB)