Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Část 1 - Multifunkční barevné tiskárny A3
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2021 14:10:04
Předmět Výzva k podání nabídky

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Výzva_10 multifunkčních tiskáren A3_EPČ.pdf (1,012.55 KB)