Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Podpora licencí a nové licence VMware
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2021 11:45:46
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vizte přílohu


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_EPČ.pdf (579.87 KB)