Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2021 11:05:58
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

vizte přílohu


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7_EP.pdf (566.35 KB)
- Příloha E2_Kalkulace nabídkové ceny.xlsx (15.39 KB)