Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2021 14:09:06
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

vizte přílohu


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 2_EPČ.pdf (571.24 KB)
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 2_EP.pdf (571.24 KB)