Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 1 a 2
Odesílatel Lenka Dudová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2020 19:30:31
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12_EPČ.pdf (629.68 KB)