Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 1 a 2
Odesílatel Lenka Dudová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.10.2020 18:13:39
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3_EPČ.pdf (735.01 KB)
- Příloha č. 3 Příloha B1 zadávací dokumentace – Kalkulace nabídkové ceny ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.xlsx (20.00 KB)
- Příloha č. 4 Příloha B2 zadávací dokumentace – Kalkulace nabídkové ceny ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.xlsx (134.27 KB)
- Příloha č. 5 Příloha F2a zadávací dokumentace – Tabulka podrobné specifikace neformálních Rad EU ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.xlsx (13.39 KB)