Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka konferenčního systému
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2020 21:08:24
Předmět Výzva k podání nabídky

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Výzva_Dodávka konferenčního systému_EPČ.pdf (759.85 KB)