Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová dokumentace modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2020 07:42:53
Předmět Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku.