Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Odesílatel Lenka Dudová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2020 19:20:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_podepsané.pdf (531.77 KB)