Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Spotřební materiál do tiskáren pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
Odesílatel Květoslava Hlistová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2019 14:32:36
Předmět Výzva k podání nabídky

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Spotřební materiál do tiskáren pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.