Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace ve školství
Odesílatel Lenka Dudová
Organizace odesílatele Česká republika - Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2018 22:45:40
Předmět Výzva

Vážený dodavateli,

dovolujeme si Vás oslovit s výzvou k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky v rámci neformálního průzkumu trhu_EPČ.pdf (962.57 KB)