Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU VII
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Česká republika - Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2018 08:44:51
Předmět Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky a prokázaní kvalifikace pro veřejnou zakázku Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU VII.


Přílohy
- ZD kulaté stoly VII_fin_EPČ.pdf (742.54 KB)