Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2017 10:56:16
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_EP.pdf (453.93 KB)