Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2017 15:35:00
Předmět Výzva k podání nabídky

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.