Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
Odesílatel Darina Sedlářová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2016 14:27:46
Předmět Dodatečná informace č. 3

Zadavatel obdržel dne 19.10.2016 žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, kterou tímto v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 3_Překlady a tlumočení_EP.pdf (502.84 KB)