Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2016 16:39:19
Předmět Dodatečná informace č. 1

v příloze


Přílohy
- Dodatečná informace č.1_EP.pdf (501.35 KB)