Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění hostingu webu a jeho správy, facebookové reklamy a dodání reklamního kreditu na Facebooku
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2016 12:31:58
Předmět Dodatečná informace č. 1

viz příloha


Přílohy
- dodatečná informace 1_web+FB_EP.pdf (704.91 KB)