Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava barokního opevnění Prahy
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2016 10:25:03
Předmět Dodatečná informace č. 8

viz. příloha


Přílohy
- DI č. 8 s přílohou.pdf (915.84 KB)