Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava barokního opevnění Prahy
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2016 09:41:15
Předmět Dodatečná informace č. 7

viz. příloha


Přílohy
- Dodatečná informace č_7_fin EP.pdf (747.47 KB)