Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava barokního opevnění Prahy
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2016 18:19:14
Předmět Dodatečná informace č. 5

viz. příloha


Přílohy
- Dodatečné informace č_5.pdf (927.09 KB)