Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava barokního opevnění Prahy
Odesílatel Pavel Dyntera Smékal
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2016 15:38:07
Předmět Dodatečné informace č. 2, 3 a 4

viz. příloha


Přílohy
- Příloha 1_kalkulace ceny_ve znění dodatečné informace č. 2, 3 a 4.xls (363.00 KB)
- Dodatečné informace č_2_3_4 s přílohou_EP.pdf (760.78 KB)