Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kopie: Servis a údržba závlahového systému v zahradě Strakovy akademie
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2023 10:57:16
Předmět Výzva k podání nabídky včetně příloh

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.