Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kopie: Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2023 14:01:13
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_EPČ.pdf (492.59 KB)