Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka multifunkčních tiskáren
Odesílatel Jana Pechová Souhradová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2023 10:27:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD_signed.pdf (217.21 KB)