Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka multifunkčních tiskáren
Odesílatel Jana Pechová Souhradová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2023 09:56:09
Předmět Výzva k podání nabídky

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.