Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Tvorba e-learningového kurzu pro knihovníky
Odesílatel Jana Pechová Souhradová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2023 13:05:35
Předmět Výzva k podání nabídky

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.