Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SW řešení pro podporu správy budov pracujícího i s BIM daty (CAFM)
Odesílatel Jovana Exnerová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2023 11:49:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz. příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_EPČ.pdf (138.99 KB)
- Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Technická specifikace ve znění vysvětlení ZD č.1.docx (34.08 KB)