Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Audio video technika pro jednání s videokonferečními aplikacemi
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.08.2023 09:17:57
Předmět Výzva k podání nabídky včetně příloh

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.