Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení SW řešení pro podporu správy budov pracujícího i s BIM daty (CAFM)
Odesílatel Jovana Exnerová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2023 08:55:11
Předmět Výzva

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.