Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka systému generálního klíče pro Úřad vlády ČR
Odesílatel Jovana Exnerová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.08.2023 11:49:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5_EPČ.pdf (135.65 KB)