Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka systému generálního klíče pro Úřad vlády ČR
Odesílatel Jovana Exnerová
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2023 22:41:39
Předmět Výzva k podání nabídky

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.