Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analýza migrace informačního systému elektronické pošty z platformy HCL Domino na platformu MS Exchange/365 - ZADÁVACÍ POSTUP č. II.
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.04.2023 14:51:05
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_EP.pdf (309.79 KB)