Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Analýza migrace informačního systému elektronické pošty z platformy HCL Domino na platformu MS Exchange/365 - ZADÁVACÍ POSTUP č. II.
Odesílatel Bohdan Görcs
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2023 15:20:10
Předmět Výzva k podání nabídky včetně příloh

Česká republika – Úřad vlády České republiky Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku.