Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analýza migrace informačního systému elektronické pošty z platformy HCL Domino na platformu MS Exchange/365
Odesílatel Veronika Štipáková
Organizace odesílatele Úřad vlády České republiky [IČO: 00006599]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 12:23:33
Předmět Souhrnné vysvětlení ZD č. 2 a 3

viz příloha


Přílohy
- Souhrnné vysvětlení ZD č. 2 a 3_EP.pdf (410.23 KB)
- Příloha F_Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k OVZ .docx (28.74 KB)